Lakiarkisto

1686–1986

 

Olen digitoinut tähän hakemistoon joitakin vanhoja säädöksiä ynnä muita oikeustekstejä, joita ei liene julkaistu muualla elektronisessa muodossa. Aihepiireinä ovat 1. rikoslaki, 2. sortokaudet, 3. kieltolaki, 4. torpparilaki, 5. immateriaalioikeus, 6. suojeluskunnat ja 7. varia. Osa säädöksistä on tarjona myös ruotsiksi. Aineistoa korjataan ja kartutetaan vähitellen.

Nämä lait eivät ole enää voimassa (lukuun ottamatta muutamia rikoslain pykäliä ja ritarihuonejärjestystä), mutta niillä on oikeushistoriallista ja kielihistoriallista merkitystä. — Ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlex-palvelusta.

Tekstit on luettu Suomen Asetuskokoelmasta koneellisesti sekä tarkistettu mahdollisimman huolellisesti, mutta niissä saattaa olla pieniä virheitä. Oikeinkirjoituksessa ja typografiassa noudatetaan aina asetuskokoelman käytäntöjä, mutta fraktuuran kirjaimet ſ ja w on korvattu kirjaimilla s ja v. Lähtöteksteissä havaitut painovirheet on osoitettu hakasulkein.

Rikoslakipaketti julkaistiin kirjana: Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaki 1889–1894: Alku­peräiset säädökset Suomen Asetus­kokoelmasta. 111 sivua. 2012. ISBN 978-952-93-0895-8. (Poistunut myynnistä.) — Kirja sisältää kahdeksan ensimmäistä säädöstä sekä toimittajan jälki­sanan. Tutustu luku­näytteeseen (PDF)!
 
Myös vuoden 1869 kirkkolaki julkaistiin kirjana! Nide sisältää laki­tekstin kolme versiota rinnakkain ladottuna: vuoden 1869 ruotsin­kielinen teksti, vuoden 1869 suomen­kielinen teksti ja vuoden 1908 muutettu suomen­kielinen teksti. 165 sivua. 2015. ISBN 978-952-318-608-8. Hinta 29,00 €. (Poistunut myynnistä.) Tutustu luku­näytteeseen!
 
Julkaistu myös kaksikielinen lakikirja: Rikosoikeus 2015 Straffrätt 1–2: Ajan­tasainen lain­säädäntö kaksi­kielisenä rinnakkais­julkaisuna. Uppdaterad lag­stiftning i en två­språkig parallell­utgåva. Teokseen on ladottu rinnakkain kansallisen rikos­oikeuden keskeiset säännökset suomeksi ja ruotsiksi. Säädös­kokoelmaa seurattu kesä­kuulle 2015 asti. Kaksi nidosta, yhteensä 893 sivua. 2015. ISBN 978-952-318-834-1 (osa 1), ISBN 978-952-318-836-5 (osa 2). (Poistunut myynnistä.) Tutustu luku­näytteeseen!

 

1. Rikoslakiin liittyviä säädöksiä

2. Sortokausiin liittyviä säädöksiä

3. Kieltolakiin (1919–1932) liittyviä säädöksiä

4. Niin kutsuttuun torpparilakiin eli lunastuslakiin liittyviä säädöksiä

5. Immateriaalioikeutta

5.1. Säädöksiä

5.2. Oikeuskäytäntöä

6. Suojeluskuntajärjestö

7. Muuta aineistoa

 

Kotisivustoni sisällysluettelo.

Takaisin kotisivulleniValid HTML 4.01 Strict