SUOMEN SUURIRUHTINANMAAN
ASETUS-KOKOELMA.

1890.   N:o 16.

 

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja

postitoimesta Suomen Suuriruhtinaanmaassa.

Annettu Pietarhovissa, 31 p:nä Toukokuuta (12 p:nä Kesäkuuta) 1890.

 

Me  A L E K S A N D E R  Kolmas, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.   T e e m m e   t i e t t ä v ä k s i :  Koska olemme nähneet hyväksi asettaa yhdenmuotoisuutta postitoimeen koko Wenäjän valtakunnassa, käskemme ja säädämme Me, että Suomen postilaitoksen johto on keskitettävä Keisarikunnan Sisäasiain Ministeriöön sekä postin ja sähkölennätinten Ylihallitukseen, seuraavain perusteitten mukaan:
  1. Sisäasiain Ministerin asiana on:
  a) Suomen Suuriruhtinaanmaan postilaitoksessa, paikallisten asetusten sijaan, panna toimeen Keisarikunnassa voimassa olevat ohjesäännöt ja taksat sekä antaa mainitussa laitoksessa palveleville virkamiehille ohjeita ja määräyksiä heidän velvollisuuksistansa ja toiminnastaan, jolloin Sisäasiain Ministeri toimittaa Suomenmaan Kenraalikuvernöörille nämät säädökset, edellisessä tapauksessa niitten julistamista varten määrätyssä järjestyksessä ja jälkimäisessä täytäntöön pantaviksi; ja
  b) posti- ja sähkölennätin-ylihallituksen Päällikön tahi hänen alaistensa virkamiesten kautta toimittaa Suomen postitoimistojen tarkastusta.
  2. Suomen postilaitoksen Tirehtöörin nimitämme Me alamaisesta esityksestä, jonka Kenraalikuvernööri, sopimuksen jälkeen Sisäasiain Ministerin kanssa, on tehnyt.
  3. Muut Suomen postilaitoksessa olevat virka- ja palvelusmiehet asetetaan sillä tavoin kuin tähän asti on tapahtunut, kuitenkin niin, että ne heistä, jotka Suomen Senaatti nimittää, määrätään sopimuksen jälkeen posti- ja sähkölennätin-ylihallituksen Päällikön kanssa.
  4. Wenäjän kielen taito on oleva pakollinen kaikille, jotka vastedes otetaan palvelukseen Suuriruhtinaanmaan kaupungeissa ja Wiipurin läänissä oleviin postitoimistoihin.
  5. Suomen postilaitosta koskevat vuosirahan-säännöt ja kulunkiarviot tarkastetaan valmistelevasti postin ja sähkölennätinten Ylihallituksessa ja annetaan ynnä sen lausunnon kanssa Suomen Senaattiin enempää toimenpidettä varten.
  Enemmäksi vakuudeksi olemme Me tämän omakätisesti allekirjoittaneet.

Pietarhovissa, 31 p:nä Toukokuuta (12 p:nä Kesäkuuta) 1890.

ALEKSANDER.

Ministeri-Valtiosihteerin sijassa, hänen Apulaisensa W. v. DAEHN.

 

 

Takaisin hakemistoon