Suomen asetuskokoelma

1920 N:o 171

Laki

vuokra-alueiden lunastamisesta 15 päivänä lokakuuta 1918 annetun lain 27 ja saman lain 58 §:n muuttamisesta, sellaisena kuin viimemainittu pykälä kuuluu lunastuslain muuttamisesta heinäkuun 10 päivänä 1919 annetussa laissa.

Annettu Helsingissä, 11 päivänä kesäkuuta 1920.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun Valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään täten:

      27 §.
      Mäkitupa-alueeseen, joka tämän lain mukaan lunastetaan vuokramiehen omaksi, luettakoon siihen kuuluvat tontti sekä viljellyt ja viljelyskelpoiset tilukset tai niitä vastaava alue. Jos alueen lisääminen tai vähentäminen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, olkoon siihen oikeus, kuitenkin niin, ettei sitä laajenneta yli kahden hehtaarin viljeltyä ja viljelyskelpoista maata.
      Kun useampia toistensa läheisyydessä olevia mäkitupa-alueita lunastetaan, olkoon niiden yhdistämiseen tarpeellisen maan lunastamisesta voimassa, mitä tässä mäkitupa-alueisiin kuuluvien tilusten lunastamisesta säädetään.

      58 §.
      Torpalla, lampuotitilalla ja mäkitupa-alueella tarkoitetaan tässä laissa samanlaisia vuokra-alueita kuin torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta 12 päivänä maaliskuuta 1909 annetussa asetuksessa, kuitenkin siten, että vuokra-alueesta, johon kuuluu vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä tai viljelyskelpoista maata, tonttialue siihen luettuna, on voimassa mitä tässä laissa säädetään torpasta, ja vuokra-alueesta, johon kuuluu vähemmän viljeltyä tai viljelyskelpoista maata, mitä tässä laissa säädetään mäkitupa-alueesta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, 11 päivänä kesäkuuta 1920.

Tasavallan Presidentti
K. J. STÅHLBERG.

Maatalousministeriön Apulaispäällikkö,
Ministeri Eero Hahl.

 

 

Takaisin hakemistoon