Suomen Asetuskokoelma.

1919.   N:o 67.

 

Valtionhoitajan päätös

marraskuun 22 päivänä 1918 annetun ritarihuonejärjestyksen 12 ja 13 §:äin muuttamisesta toisin kuuluviksi.

Annettu Helsingissä, toukokuun 13 päivänä 1919.

________________

Sittenkuin Suomen Ritaristo ja aateli on aateliskokouksessa huhtihuun [sic] 7 päivänä 1919 hyväksynyt tehdyn esityksen marraskuun 22 päivänä 1918 annetun ritarihuonejärjestyksen 12 ja 13 §:äin muuttamisesta, vahvistetaan mainitut pykälät, aateliskokouksen päätöksen mukaisesti, näin kuuluvina:

12 §.

Aateliskokouksen avaamispäivän edellisenä päivänä on Ritarihuonejohtokunnan, edeltä tapahtuneen tiedoksipanon jälkeen ja siinä määrätyllä tunnilla, kokoonnuttava toimittamaan ensimäistä merkintää niistä Ritariston ja Aatelin jäsenistä, jotka tahtovat ottaa aateliskokoukseen osaa ja joilla yllämainitun mukaan on siihen oikeus. Toinen merkintä toimitetaan tuntia ennen aateliskokouksen avaamista.

Merkintää toimitettakoon jälkeenkinpäin aateliskokouksen kuluessa Ritarihuonevaliokunnan edessä neljännestuntia ennen jokaisen istunnon alkua.

13 §.

Jokaisen aatelismiehen, joka haluaa käydä Ritarihuoneessa istumaan jäseneksi aateliskokoukseen, tulee jossakin 12 §:n mainitsemista merkinnöistä itse ilmoittautua. Jos hänet edustajaksi hyväksytään, annetaan hänelle Ritarihuoneen sinetillä varustettu pääsypoletti.

Jos aateliskokoukseen osaaottaja kokouksen aikana kuolee taikka on palauttanut poletin, astukoon hänen sijallensa toinen suvun edustaja, joka Ritarihuonevaliokunnan puheenjohtajalle ilmoittautuu ja jonka valiokunta katsoo tämän ritarihuonejärjestyksen mukaan siihen oikeutetuksi. Jos samana päivänä ilmoittautuu useampia, on etusija annettava ensin päämiehelle, sitten suvunjäsenelle, viimeksi valtuusmiehelle, 8 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan; muuten on sillä etusija, joka aikaisempana päivänä on ilmoittautunut.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Helsingissä, toukokuun 13 päivänä 1919.

Valtionhoitaja
Mannerheim.

Oikeusministeri Söderholm.

 

[Författning på svenska – säädös ruotsiksi.]

 

Takaisin hakemistoon  Valid HTML 4.01 Strict