Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetuskokoelma.

15 Huhtikuuta 1903   № 19

 

35.  Keisarillisen Majesteetin Armollinen Käskykirje

koskeva toimenpiteitä valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi Suomessa.

 

Meidän Suomenmaan Kenraalikuvernöörillemme.

  Huolehtien Meidän Valtakuntamme lähempää valtiollista yhteenliittämistä olemme Me määränneet toimenpiteitä Suomen Suuriruhtinaanmaan saattamiseksi yhtenäisyyteen Keisarikunnan perus-osien kanssa, mutta näiden toimenpiteiden täytäntöönpanoa on osassa Suomen väestöä kohdannut julkea vastustus. Pahantahtoiset henkilöt ovat, saattaakseen rauhallisen kansan, joka ei ole taipuisa noudattamaan heidän yllytyksiään, kääntymään hallituksen vastustamisen tielle, rohjenneet ryhtyä tekoihin, jotka ovat häirinneet elämän rauhallista kulkua, eivätkä ole edes häikäilleet tekemästä ilmeistä väkivaltaa velvollisuuksilleen uskollisia henkilöitä kohtaan. Tavallisissa oloissa olisi tuollaisilla teoilla häiritty järjestys voitu palauttaa saattamalla syylliset oikeudelliseen edesvastaukseen ja muilla yleisissä laeissa säädetyillä keinoilla. Tätä nykyä näitä keinoja ei kuitenkaan voida käyttää, koska eräät virkamiehet sekä varsinkin oikeuslaitokset eivät ainoastaan ole myötävaikuttamatta yleisen järjestyksen voimassa pitämiseen, vaan usein itse näyttävät turmiollista laintottelemattomuuden esimerkkiä. Kun Me tahdomme saattaa entiselleen järjestyksen Suomessa ja suojella lainkuuliaista kansaa kapinallisten vaikutuksilta, olemme Me nähneet hyväksi väliaikaisesti, kolmen vuoden ajaksi, Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimmille hallitusviranomaisille antaa eräitä oikeutuksia valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi. Nämä oikeutukset ovat luetellut Meidän tämän vuoden Maaliskuun 20 (Huhtikuun 2) päivänä vahvistamassamme Asetuksessa.
  Lähettäen teille sanotun Asetuksen asianmukaisesti täytäntöön pantavaksi, tahdomme Me samalla määrätä Meidän Suomen Senaattimme välttämättömäksi velvollisuudeksi mitä pikemmin loppuun saattaa tuomioistuinjärjestelyä ja oikeudenkäyntijärjestystä koskevain asetusten tarkastuksen.

NIKOLAI.

  Tsarskoje-Selossa Maaliskuun 27 (Huhtikuun 9) päivänä 1903.

Ministerivaltiosihteeri Plehwe.  .

 

 

Takaisin hakemistoon