Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,

että

Suomessa ulostulevain asetusten kokous on ulosannettava präntistä.

Annettu Helsingissä, 28 päiv. Marraskuuta 1859.

 

ME ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan yli sekä Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.

T e e m m e   t i e t t ä v ä k s i : että huokeemmin olisi saatavina sekä Armollisten säätämistemme mukaan vast’edes ilmaantuvia yhteisiä asetuksia, kuin myöskin Suomeen asetetun Senaattimme ja sen Toimikuntain eli muiden maakunnan virastoin antamia semmoisia kirjeitä ja selityksiä, jotka ovat yleisemmästä arvosta ja merkityksestä, olemma Me Armossa hyväksi katsoneet säätää, että ne tulevan vuoden alusta alkain ovat, sitä myöten kuin ilmaantuvat, Senaatissa olevan Prokuraatorin huolenpidon kautta präntistä ulosannettavat, kultakin vuodelta numerojärjestystä noudattavissa erinäisissä arkeissa eli vihkosissa, jotka, nimikirjoituksella: ”Suomen Suuriruhtinanmaan asetuskokous”, sisältävät yhden eli usiamman sanotuita asiakirjoja niiden erinäistä laveutta myöten, kaikkiin niihin asetuksiin liittämällä sanat: ”ylösluetaan saarnastuolista”, jotka sillä muotoa ovat julistettavat; että samat arkit eli vihkoset, sekä kutakin vuosikertaa varten valmistettu sisällysluettelo ja aine-registeri, ovat samalla muotoa, kuin yhteisiä asetuksia ennen on levitetty, Senaattimme Kanslia-Toimikunnan kautta asianomaisille virastoille järjestänsä lähetettävät, niiltä sekä virka- ja ammattimiehille, kuin myöskin kirkoille jaettavaksi ja julistuksille toimitettaviksi, jota paitsi toimi on pidettävä, että sitä haluavat yksityiset henget kohtuullista maksoa vastaan saavat niistä osaa, sekä että äskenmainituita kirjeitä eli sääntöjä ulosantavain virastoin pitää, kohta niiden ilmi tultua, Prokuraatorille lähettämän yksi kappale kutakin, eli siitä kirjoitettu kopio, asetuskokoukseen, milloin niin tarpeelliseksi katsotaan, otettavaksi. Jota kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingistä, 28 päiv. Marraskuuta 1859.

K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n  Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:

J. M. NORDENSTAM.
C. CRONSTEDT.
B. FEDERLEY.
M. W. NORDENHEIM.
A. L. BORN.
V. FURUHJELM.
ROBERT TRAPP.
JOH. GRANLUND.
F. EDELHEIM.
LARS SACKLEEN.
PEHR TÖRNQVIST.
FAB. LANGENSKIÖLD.
CLAS NORDENHEIM.
JOH. ER. BERGBOM.
A. F. MUNCK.
PEHR PETERSON.
S. H. ANTELL.
S. EKBOM.

 

 

A. Fredr. Kellander.  

 

 

Takaisin hakemistoon