SUOMEN SUURIRUHTINANMAAN
ASETUS-KOKOELMA.

1890.   N:o 27.

(Julkiluettava saarnastuolista).      

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja,

koskeva 19 p:nä Joulukuuta 1889 annettuin Suomen Suuriruhtinaanmaan rikoslain ja siihen kuuluvain asetusten voimaan-astumisen lykkäystä sekä armollisen esityksen antamista Suomenmaan Valtiosäädyille ensi valtiopäivillä muutoksesta mainittuun uuteen lakisääteesen.

Annettu Hatsinassa 1/13 p:nä Joulukuuta 1890.

 

Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m.   T e e m m e   t i e t t ä v ä k s i :  Niitten haittain ja vaikeuksien poistamiseksi, jotka syntyvät Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden rikoslain sekä siihen kuuluvain asetusten 20 p:nä Joulukuuta 1890 (1 p:nä Tammikuuta 1891) tapahtuvaksi määrätyn voimaan-panemisen kautta, on Oikeusasiain Ministerimme ja Kodifikationilaitoksen Ylijohtaja Valtioneuvoskunnassa Meiltä saanut toimeksi yhdessä Suomenmaan Kenraalikuvernöörin ja Ministeri-Valtiosihteerin kanssa sopia niistä toimista, joihin mainitun tarkoituksen saavuttamista varten on ryhdyttävä.
  Hyväksyttyämme ne ehdotukset, jotka he tässä tarkoituksessa ovat erityisessä neuvottelussa valmistaneet, olemme Me nähneet hyväksi armossa säätää:
  1:ksi) Armollisessa esityksessä on Suomenmaan 8/20 p:ksi Tammikuuta 1891 kokoon kutsutuille Valtiosäädyille tehtävä ilmoitus niistä muutoksista Suomenmaan uuteen rikoslakisääteesen, jotka ovat välttämättömyyden vaatimia.
  2:ksi) Tämän lakisääteen voimaan-astuminen on jätettävä siksi kuin Me olemme vahvistaneet Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisen esityksen edellisessä kohdassa mainitusta asiasta.
  3:ksi) Määräykset nyt noudatettavana olevassa asetuksessa oikeudenkäymisen järjestyksestä niissä asioissa, jotka koskevat rikoksia, joita Suomenmaan asukkaat ovat tehneet Venäjällä tahi Venäjän kuvernementtien asujamet Suomessa, pysyvät voimassa senkin jälkeen kuin uusi rikoslaki on Suomessa toimeen pantu, jonka tähden virastot ja virkamiehet Suuriruhtinaanmaassa, Keisarikunnan asukkaita koskevia päätöksiä antaessaan ja täytäntöön pannessaan, ovat velvolliset ottamaan lukuun niitä oikeuksia ja erioikeuksia, joita nämät Keisarikunnan lakien mukaan nauttivat.
  Enemmäksi vakuudeksi olemme Me tämän omakätisesti allekirjoittaneet, joka tapahtui Hatsinassa, 1/13 p:nä Joulukuuta 1890.

ALEKSANDER.

Ministeri-Valtiosihteeri C. EHRNROOTH.

 

 

Takaisin hakemistoon