Ranskalaisten nimien taivutus suomen kielessä

La déclinaison des noms français en finnois

Document en finnois

 

Seuraavaan listaan on koottu joukko ranskalaisia erisnimiä, joiden taivutus voi tuottaa vaikeuksia kirjoituksessa ja puheessa. Listassa esitetään vain neljä sijamuotoa — yksikön nimentö (nominatiivi), omanto (genetiivi), osanto (partitiivi) ja sisätulento (illatiivi) —, mutta muut sijat on helppoa muodostaa niiden avulla.

Ranskalaisten nimien taivutuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  1. nimiä taivutetaan ääntöasun mukaan, mutta ääntöasua voidaan lähentää suomen äännejärjestelmään
  2. jos nimi päättyy kirjoitettaessa kerakkeeseen ja lausuttaessa ääntiöön, käytetään sijapäätteen erottamiseen heittomerkkiä (Monet’n)
  3. jos nimi päättyy mykkään e:hen, sitä käytetään sidevokaalina (Jeanneen)
  4. jos nimi päättyy kirjoitettaessa eri kerakkeeseen kuin äännettäessä, ei heittomerkkiä käytetä (Descartesin)
  5. nenä-ääntiöön päättyvät nimet taipuvat kuin kerakeloppuiset (Chopinin)
  6. sijapäätteessä otetaan huomioon sanan vokaalisointu.

Kannattaa erikseen huomata, että 2. kohdan mukaista heittomerkkiä on käytettävä aina kun nimeen liitetään pääte, joka vaatii vokaalivartaloa. Siksi on kirjoitettava myös foucault’lainen (mutta foucaultmainen).

Säännöt eivät ole ehdottomia, vaan niissä on tiettyä horjuvuutta. Esimerkiksi nimen Marseille taivutukseen vaikuttaa se, tulkitaanko ääntöasun päättyvän vokaaliin [marsei] vai konsonanttiin [marsej]. Niinpä yksikön sisätulento (illatiivi) voi olla joko Marseillehin tai Marseilleen.

Nimiin liitetty ääntämisohje on vain likimääräinen. Ääntämistä voi varoen mukauttaa suomen kielen mukaiseksi. Pääpaino on aina sanan viimeisellä tavulla. Ääntiön pituus ei vaikuta sanan merkitykseen, mutta painollinen ääntiö on usein ”puolipitkä”. Käytännössä ääntiöiden pituus vaihtelee puhujan ja puhetilanteen mukaan.

Kirjallisuutta:

Lisäykset ja korjaukset ovat tervetulleita: <mlang@mlang.name>.

Muutettu viimeksi 17. 4. 2014.

Lista

Nimentö Omanto Osanto Sisätulento
Agnès [anjes] Agnèsin Agnèsia Agnèsiin
Aix [eks] Aixin Aixiä Aixiin
Albaret [albare] Albaret’n Albaret’ta Albaret’hen
Alger [alže] Alger’n Alger’ta Alger’hen
Amélie [ameli:] Amélie Amélieta Améliehin
Ampère [ã:pe:r] Ampèren Ampèrea Ampèreen
André [ã:dre:] Andrén Andréta Andréhen
Annaud [ano:] Annaud’n Annaud’ta Annaud’hon
Anouilh  [anui]
[anuj]
Anouilh’n
Anouilhin
Anouilh’ta
Anouilhia
Anouilh’hin
Anouilhiin
Ansermet [ãserme] Ansermet’n Ansermet’ta Ansermet’hen
Anzieu [ãzjö] Anzieun Anzieutä Anzieuhön
Ariès [arjes] Arièsin Arièsia Arièsiin
Arnaud [arno] Arnaud’n Arnaud’ta Arnaud’hon
Arnauld [arno] Arnauld’n Arnauld’ta Arnauld’hon
Arouet [arue:] Arouet’n Arouet’ta Arouet’hen
Artaud [arto:] Artaud’n Artaud’ta Artaud’hon
Auber [obe:r] Auberin Auberia Auberiin
Auberjonois [oberžonwa] Auberjonois’n Auberjonois’ta Auberjonois’han
Auteuil  [otöi]
[otöj]
Auteuil’n
Auteuilin
Auteuil’tä
Auteuiliä
Auteuil’hin
Auteuiliin
Ayraud [ero:] Ayraud’n Ayraud’ta Ayraud’hon
Ayrault [ero:] Ayrault’n Ayrault’ta Ayrault’hon
Bardot [bardo:] Bardot’n Bardot’ta Bardot’hon
Barrault [baro:] Barrault’n Barrault’ta Barrault’hon
Bataille  [batai]
[bataj]
Bataillen Batailleta
Bataillea
Bataillehin
Batailleen
Baudelaire [bodle:r] Baudelairen Baudelairea Baudelaireen
Beaujolais [božole:] Beaujolais’n Beaujolais’ta Beaujolais’hen
Beaumarchais [bomarše:] Beaumarchais’n Beaumarchais’ta Beaumarchais’hen
Beauvais [bove:] Beauvais’n Beauvais’ta Beauvais’hen
Beauvoir [bovuar] Beauvoirin Beauvoiria Beauvoiriin
Bechet [böše] Bechet’n Bechet’tä Bechet’hen
Bédier [bedje] Bédier’n Bédier’tä Bédier’hen
Benoît [bönwa] Benoît’n Benoît’ta Benoît’han
Béranger [berãže] Béranger’n Béranger’ta Béranger’hen
Berlioz [berljoz] Berliozin Berliozia Berlioziin
Biaudet [bjode] Biaudet’n Biaudet’ta Biaudet’hen
Bigot [bigo] Bigot’n Bigot’ta Bigot’hon
Binet [bine] Binet’n Binet’tä Binet’hen
Bizet [bize] Bizet’n Bizet’tä Bizet’hen
Blanchot [blã:šo:] Blanchot’n Blanchot’ta Blanchot’hon
Blériot [blerjo:] Blériot’n Blériot’ta Blériot’hon
Boieldieu [bwajeldjö:] Boieldieun Boieldieutä Boieldieuhön
Boileau [bwalo:] Boileaun Boileauta Boileauhon
Boilet [bwale] Boilet’n Boilet’ta Boilet’hen
Boismortier [bwamortje] Boismortier’n Boismortier’ta Boismortier’hen
Bordeaux [bordo:] Bordeaux’n Bordeaux’ta Bordeaux’hon
Bossuat [bosya] Bossuat’n Bossuat’ta Bossuat’han
Bossuet [bosye] Bossuet’n Bossuet’ta
Bossuet’tä
Bossuet’hen
Boucher [buše] Boucher’n Boucher’ta Boucher’hen
Bouchez [buše] Bouchez’n Bouchez’ta Bouchez’hen
Bouillaud [bujo] Bouillaud’n Bouillaud’ta Bouillaud’hon
Boulanger [bulãže] Boulanger’n Boulanger’ta Boulanger’hen
Boulez [bule:z] Boulezin Boulezia Bouleziin
Bourdet [burde] Bourdet’n Bourdet’ta Bourdet’hen
Bourdieu [burdjö:] Bourdieun Bourdieutä Bourdieuhön
Bourget [burže] Bourget’n Bourget’ta Bourget’hen
Boutroux [butru:] Boutroux’n Boutroux’ta Boutroux’hun
Bouygues [buig] Bouyguesin Bouyguesia Bouyguesiin
Bravais [brave] Bravais’n Bravais’ta Bravais’hen
Breillat [breja] Breillat’n Breillat’ta Breillat’han
Briquet [brike] Briquet’n Briquet’ta Briquet’hen
Brochet [broše] Brochet’n Brochet’ta Brochet’hen
Cachemaille  [kašmai]
[kašmaj]
Cachemaillen Cachemailleta
Cachemaillea
Cachemaillehin
Cachemailleen
Cailletet [kaite] Cailletet’n Cailletet’ta Cailletet’hen
Caillois [kajwa] Caillois’n Caillois’ta Caillois’han
Calais [kale] Calais’n Calais’ta Calais’hen
Callois [kalwa] Callois’n Callois’ta Callois’han
Camus [kamy] Camus’n Camus’ta
Camus’tä
Camus’hyn
Cannes [kan] Cannesin Cannesia Cannesiin
Cassis [kasi] Cassis’n Cassis’ta Cassis’hin
Caylus [kelys] Caylusin Caylusiä Caylusiin
Chabat [šaba] Chabat’n Chabat’ta Chabat’han
Chablis [šabli] Chablis’n Chablis’ta Chablis’hin
Chabrier [šabrje] Chabrier’n Chabrier’ta Chabrier’hen
Chailly [šaji] Chaillyn Chaillyta Chaillyhin
Chamonix [šamoni:] Chamonix’n Chamonix’ta Chamonix’hin
Champs-Élysées [šã:zelize:] Champs-Élysées’n Champs-Élysées’tä Champs-Élysées’hen
Changeux [šãžö:] Changeux’n Changeux’tä
Changeux’ta
Changeux’hön
Chapelier [šapölje] Chapelier’n Chapelier’tä
Chapelier’ta
Chapelier’hen
Charcot [šarko] Charcot’n Charcot’ta Charcot’hon
Charles [šarl] Charlesin Charlesia Charlesiin
Charlot [šarlo] Charlot’n Charlot’ta Charlot’hon
Charpentier [šarpãtje] Charpentier’n Charpentier’ta Charpentier’hen
Charrat [šara:] Charrat’n Charrat’ta Charrat’han
Chartier [šartje] Chartier’n Chartier’ta Chartier’hen
Chartres [šartr] Chartresin Chartresia Chartresiin
Chasseguet [šasge] Chasseguet’n Chasseguet’ta Chasseguet’hen
Chateaubriand [šatobriã:] Chateaubriandin Chateaubriandia Chateaubriandiin
Chatelier [šatölje] Chatelier’n Chatelier’tä
Chatelier’ta
Chatelier’hen
Chaumette [šomet] Chaumetten Chaumettea Chaumetteen
Chénier [šenje:] Chénier’n Chénier’tä Chénier’hen
Cherrier [šörje] Cherrier’n Cherrier’tä Cherrier’hen
Chesnais [šöne] Chesnais’n Chesnais’tä Chesnais’hen
Chevalier [šövalje:] Chevalier’n Chevalier’ta Chevalier’hen
Chopin [šopä̃:] Chopinin Chopiniä Chopiniin
Cixous [sigzu] Cixous’n Cixous’ta Cixous’hun
Clair [kle:r] Clairin Clairiä Clairiin
Claire [kle:r] Clairen Claireä Claireen
Clairaut [klero:] Clairaut’n Clairaut’ta Clairaut’hon
Clemens [klömã] Clemensin Clemensia Clemensiin
Clément [klemã] Clémentin Clémentia Clémentiin
Clérambault [klerãbo] Clérambault’n Clérambault’ta Clérambault’hon
Clicquot [kliko:] Clicquot’n Clicquot’ta Clicquot’hon
Clivier [klivje] Clivier’n Clivier’tä Clivier’hen
Clouet [klue] Clouet’n Clouet’ta Clouet’hen
Clouzot [kluzo] Clouzot’n Clouzot’ta Clouzot’hon
Cocteau [kokto:] Cocteaun Cocteauta Cocteauhon
Collet [kole] Collet’n Collet’ta Collet’hen
Condorcet [kõdorse] Condorcet’n Condorcet’ta Condorcet’hen
Corbusier [korbyzje] Corbusier’n Corbusier’tä Corbusier’hen
Corneille [kornei]
[kornej]
Corneillen Corneilleta
Corneillea
Corneillehin
Corneilleen
Corot [koro:] Corot’n Corot’ta Corot’hon
Cournot [kurno] Cournot’n Cournot’ta Cournot’hon
Cuvier [kyvje] Cuvier’n Cuvier’tä Cuvier’hen
Dantès [dãtes] Dantèsin Dantèsia Dantèsiin
Darboux [darbu:] Darboux’n Darboux’ta Darboux’hun
Darmet [darme] Darmet’n Darmet’ta Darmet’hen
Daudet [dode] Daudet’n Daudet’ta Daudet’hen
Dautherives [dotriv] Dautherivesin Dautherivesia Dautherivesiin
Debray [döbre] Debrayn Debraytä Debrayhen
Debreu [döbrö] Debreun Debreutä Debreuhön
Debussy [döbysi] Debussyn Debussytä Debussyhin
Degas [döga] Degas’n Degas’ta Degas’han
Delacroix [dölakrwa] Delacroix’n Delacroix’ta Delacroix’han
Deleuze [dölö:z] Deleuzen Deleuzeä Deleuzeen
Delibes [dölib] Delibesin Delibesiä Delibesiin
Deneuve [dönöv] Deneuven Deneuveä Deneuveen
Denis [döni] Denis’n Denis’tä Denis’hin
Depardieu [döpardjö] Depardieun Depardieutä Depardieuhön
Dervaux [dervo:] Dervaux’n Dervaux’ta Dervaux’hon
Descartes [dekart] Descartesin Descartesia Descartesiin
Desplat [depla] Desplat’n Desplat’ta Desplat’han
Deveaux [dövo] Deveaux’n Deveaux’ta Deveaux’hon
Devereaux [dövro:] Devereaux’n Devereaux’ta Devereaux’hon
Diderot [didro:] Diderot’n Diderot’ta Diderot’hon
Didier [didje] Didier’n Didier’tä Didier’hen
Didot [dido] Didot’n Didot’ta Didot’hon
Dolet [dole] Dolet’n Dolet’ta Dolet’hen
Dominique [dominik] Dominiquen Dominiquea Dominiqueen
Donnet [done] Donnet’n Donnet’ta Donnet’hen
Dubois [dybwa] Dubois’n Dubois’ta Dubois’han
Dubuffet [dybyfe] Dubuffet’n Dubuffet’tä Dubuffet’hen
Dufrénoy [dyfrenwa:] Dufrénoyn Dufrénoyta Dufrénoyhan
Dukas [dykas] Dukasin Dukasia Dukasiin
Dumas [dyma:] Dumas’n Dumas’ta Dumas’han
Dumézil [dymezil] Dumézilin Duméziliä Duméziliin
Dupleix [dypleks] Dupleixin Dupleixiä Dupleixiin
Dupré [dypre] Duprén Duprétä Dupréhen
Dupuit [dypyi] Dupuit’n Dupuit’tä Dupuit’hin
Duquesnoy [dykesnwa] Duquesnoyn Duquesnoyta Duquesnoyhan
Duras [dyras] Durasin Durasia Durasiin
Duris [dyris] Durisin Durisiä Durisiin
Dutilleux [dytijö] Dutilleux’n Dutilleux’tä Dutilleux’hön
Duvalier [dyvalje] Duvalier’n Duvalier’ta Duvalier’hen
Duvivier [dyvivje] Duvivier’n Duvivier’tä Duvivier’hen
Éclaireur [eklerör] Éclaireurin Éclaireuriä Éclaireuriin
Espagnat [espanja] Espagnat’n Espagnat’ta Espagnat’han
Etaix [eteks] Etaixin Etaixiä Etaixiin
Étaples [etapl] Étaplesin Étaplesia Étaplesiin
Eugène [öžen] Eugènen Eugèneä Eugèneen
Falconet [falkone] Falconet’n Falconet’ta Falconet’hen
Faure [fo:r] Fauren Faurea Faureen
Fauré [fore:] Faurén Fauréta Fauréhen
Féraud [fero] Féraud’n Féraud’ta Féraud’hon
Ferchaux [feršo:] Ferchaux’n Ferchaux’ta Ferchaux’hon
Fermat [ferma] Fermat’n Fermat’ta Fermat’han
Ferras [feras] Ferrasin Ferrasia Ferrasiin
Ferroud [feru] Ferroud’n Ferroud’ta Ferroud’hun
Fétis [fetis] Fétisin Fétisiä Fétisiin
Fizeau [fizo:] Fizeaun Fizeauta Fizeauhon
Foucault [fuko:] Foucault’n Foucault’ta Foucault’hon
Fournet [furne] Fournet’n Fournet’ta Fournet’hen
Francis [frãsis] Francisin Francisia Francisiin
François [frã:swa] François’n François’ta François’han
Françoise [frã:swaz] Françoisen Françoisea Françoiseen
Funès [fynes] Funèsin Funèsiä Funèsiin
Furet [fyre] Furet’n Furet’tä Furet’hen
Gallois [galwa] Gallois’n Gallois’ta Gallois’han
Galois [galwa] Galois’n Galois’ta Galois’han
Garreaud [garo:] Garreaud’n Garreaud’ta Garreaud’hon
Gaultier [gotje] Gaultier’n Gaultier’ta Gaultier’hen
Gautier [gotje] Gautier’n Gautier’ta Gautier’hen
Genet [žöne] Genet’n Genet’tä Genet’hen
Georges [žorž] Georgesin Georgesia Georgesiin
Géricault [žeriko:] Géricault’n Géricault’ta Géricault’hon
Gervais [žörve] Gervais’n Gervais’tä Gervais’hen
Gibault [žibo] Gibault’n Gibault’ta Gibault’hon
Gignoux [žinju:] Gignoux’n Gignoux’ta Gignoux’hun
Gilles [žil] Gillesin Gillesiä Gillesiin
Giraudoux [žirodu:] Giraudoux’n Giraudoux’ta Giraudoux’hun
Giroud [žiru] Giroud’n Giroud’ta Giroud’hun
Godard [goda:r] Godardin Godardia Godardiin
Godot [godo] Godot’n Godot’ta Godot’hon
Golfier [golfje] Golfier’n Golfier’ta Golfier’hen
Goncourt [gõ:kur] Goncourtin Goncourtia Goncourtiin
Goriot [gorjo] Goriot’n Goriot’ta Goriot’hon
Gounod [guno:] Gounod’n Gounod’ta Gounod’hon
Grimaud [grimo] Grimaud’n Grimaud’ta Grimaud’hon
Grimault [grimo] Grimault’n Grimault’ta Grimault’hon
Grumiaux [grymjo:] Grumiaux’n Grumiaux’ta Grumiaux’hon
Guinet [gine] Guinet’n Guinet’tä Guinet’hen
Guizot [gizo] Guizot’n Guizot’ta Guizot’hon
Guy [gi] Guyn Guytä Guyhin
Hainaut [eno:] Hainaut’n Hainaut’ta Hainaut’hon
Haüy [ayi] Haüyn Haüytä Haüyhin
Henri [ãri] Henrin Henrita Henrihin
Herbier [erbje] Herbier’n Herbier’tä Herbier’hen
Héroult [eru] Héroult’n Héroult’ta Heroult’hun
Herriot [erjo] Herriot’n Herriot’ta Herriot’hon
Hervieu [ervjö] Hervieun Hervieutä Hervieuhön
Hippeau [ipo] Hippeaun Hippeauta Hippeauhon
Hubeau [ybo] Hubeaun Hubeauta Hubeauhon
Huet [ye:] Huet’n Huet’tä Huet’hen
Hugo [ygo:] Hugon Hugota Hugohon
Hugues [yg] Huguesin Huguesiä Huguesiin
Hulot [ylo] Hulot’n Hulot’ta Hulot’hon
Hureaux [yro:] Hureaux’n Hureaux’ta Hureaux’hon
Hutier [ytje] Hutier’n Hutier’tä Hutier’hen
Hutsebaut [ytsbo] Hutsebaut’n Hutsebaut’ta Hutsebaut’hon
Jacques [žak] Jacquesin Jacquesia Jacquesiin
Jacquot [žako:] Jacquot’n Jacquot’ta Jacquot’hon
Jamet [žame] Jamet’n Jamet’ta Jamet’hen
Jameux [žamö] Jameux’n Jameux’ta
Jameux’tä
Jameux’hön
Janet [žane] Janet’n Janet’ta Janet’hen
Japrisot [žaprizo] Japrisot’n Japrisot’ta Japrisot’hon
Jaurès [žores] Jaurèsin Jaurèsia Jaurèsiin
Jean [žã:] Jeanin Jeania Jeaniin
Jeanne [žan] Jeannen Jeannea Jeanneen
Jeunet [žöne] Jeunet’n Jeunet’tä Jeunet’hen
Joliot [žoljo] Joliot’n Joliot’ta Joliot’hon
Jolivet [žolive] Jolivet’n Jolivet’ta Jolivet’hen
Jules [žyl] Julesin Julesiä Julesiin
Julie [žyli] Julien Julietä Juliehin
Jussieu [žysjö] Jussieun Jussieutä Jussieuhön
Koechlin [köklä̃] Koechlinin Koechliniä Koechliniin
Kojève [kože:v] Kojèven Kojèvea Kojèveen
Labèque [labek] Labèquen Labèquea Labèqueen
Lamoureux [lamurö:] Lamoureux’n Lamoureux’tä Lamoureux’hön
Lancret [lã:kre] Lancret’n Lancret’ta Lancret’hen
Langlais [lã:gle] Langlais’n Langlais’ta Langlais’hen
Langlois [lã:glwa] Langlois’n Langlois’ta Langlois’han
Laqueur [lakö:r] Laquerin Laqueria Laqueriin
Larbaud [larbo:] Larbaud’n Larbaud’ta Larbaud’hon
Larcenet [larsne] Larcenet’n Larcenet’ta Larcenet’hen
Lavoignat [lawanja] Lavoignat’n Lavoignat’ta Lavoignat’han
Lavoisier [lavuazje:] Lavoisier’n Lavoisier’ta Lavoisier’hen
Léaud [leo:] Léaud’n Léaud’ta Léaud’hon
Ledeux [lödö] Ledeux’n Ledeux’tä Ledeux’hön
Legendre [löžã:dr] Legendren Legendrea Legendreen
Léger [leže] Léger’n Léger’tä Léger’hen
Leblanc [löblã] Leblanc’n Leblanc’ta Leblanc’han
Lejeune [löžön] Lejeunen Lejeuneä Lejeuneen
Leloir [lölwar] Leloirin Leroiria Leloiriin
Lemaître [löme:tr] Lemaîtren Lemaîtreä Lemaîtreen
Lemieux [lömjö:] Lemieux’n Lemieux’tä Lemieux’hön
Léourier [leurje] Léourier’n Léourier’ta Léourier’hen
Lescot [lesco] Lescot’n Lescot’ta Lescot’hon
Lesueur [lösyö:r] Lesueurin Lesueuriä Lesueuriin
Liébeault [ljebo:] Liébeault’n Liébeault’ta Liébeault’hon
Lille [lil] Lillen Lilleä Lilleen
Lionnet [ljone] Lionnet’n Lionnet’ta Lionnet’hen
Lissajous [lisažu] Lissajous’n Lissajous’ta Lissajous’hun
Louis [lui] Louis’n Louis’ta Louis’hin
Louÿs [lui] Louÿs’n Louÿs’ta Louÿs’hin
Ludot [lydo] Ludot’n Ludot’ta Ludot’hon
Lumière [lymje:r] Lumièren Lumièreä Lumièreen
Machaut [mašo:] Machaut’n Machaut’ta Machaut’hon
Maginot [mažino] Maginot’n Maginot’ta Maginot’hon
Maigret [megre] Maigret’n Maigret’tä Maigret’hen
Maillet [maje] Maillet’n Maillet’ta Maillet’hen
Mallet-Joris [maležoris] Mallet-Jorisin Mallet-Jorisia Mallet-Jorisiin
Malraux [malro:] Malraux’n Malraux’ta Malraux’hon
Malus [malys] Malusin Malusia Malusiin
Manet [mane] Manet’n Manet’ta Manet’hen
Marseille [marsei]
[marsej]
Marseillen Marseilleta
Marseillea
Marseillehin
Marseilleen
Martinet [martine:] Martinet’n Martinet’ta Martinet’hen
Marivaux [marivo:] Marivaux’n Marivaux’ta Marivaux’hon
Marot [maro] Marot’n Marot’ta Marot’hon
Martenot [martno] Martenot’n Martenot’ta Martenot’hon
Massenet [masne:] Massenet’n Massenet’ta Massenet’hen
Maupertuis [mopertyi] Maupertuis’n Maupertuis’ta
Maupertuis’tä
Maupertuis’hin
Maurice [moris] Mauricen Mauricea Mauriceen
Maurier [morje] Maurier’n Maurier’ta Maurier’hen
Maurras [moras] Maurrasin Maurrasia Maurrasiin
Maurois [morwa] Maurois’n Maurois’ta Maurois’han
Meissonier [mesonje] Meissonier’n Meissonier’ta Meissonier’hen
Méliès [meljes] Mélièsin Mélièsiä Mélièsiin
Ménière [menjer] Ménièren Ménièreä Ménièreen
Mercédès [mersedes] Mercédèsin Mercédèsiä Mercédèsiin
Mercier [mersje] Mercier’n Mercier’tä Mercier’hen
Merlot [merlo] Merlot’n Merlot’ta Merlot’hon
Messager [mesaže] Messager’n Messager’ta Messager’hen
Messiaen [mesjã:] Messiaenin Messiaenia Messiaeniin
Michaut [mišo:] Michaut’n Michaut’ta Michaut’hon
Michaux [mišo:] Michaux’n Michaux’ta Michaux’hon
Michelet [mišle:] Michelet’n Michelet’tä Michelet’hen
Milhaud [mijo:] Milhaud’n Milhaud’ta Milhaud’hon
Millet [mije] Millet’n Millet’tä Millet’hen
Millot [mijo] Millot’n Millot’ta Millot’hon
Milou [milu] Miloun Milouta Milouhun
Molière [molje:r] Molièren Molièrea Molièreen
Monet [mone] Monet’n Monet’ta Monet’hen
Monod [mono:] Monod’n Monod’ta Monod’hon
Monrepos [mõröpo] Monrepos’n Monrepos’ta Monrepos’hon
Monteilhet [mõteje] Monteilhet’n Monteilhet’ta Monteilhet’hen
Montpellier [mõ:pelje] Montpellier’n Montpellier’ta Montpellier’hen
Monteux [mõtö] Monteux’n Monteux’tä Monteux’hön
Montgolfier [mõ:golfje] Montgolfier’n Montgolfier’ta Montgolfier’hen
Montreux [mõ:trö:] Montreux’n Montreux’tä Montreux’hön
Moreau [moro:] Moreaun Moreauta Moreauhon
Moullet [mule] Moullet’n Moullet’ta Moullet’hen
Mounier [munje] Mounier’n Mounier’ta Mounier’hen
Musset [myse] Musset’n Musset’tä Musset’hen
Nancy [nã:si] Nancyn Nancyta Nancyhin
Nantes [nã:t] Nantesin Nantesia Nantesiin
Nattiez [natje] Nattiez’n Nattiez’ta Nattiez’hen
Naulais [nole] Naulais’n Naulais’ta Naulais’hen
Navier [navje] Navier’n Navier’ta Navier’hen
Nicolas [nikola] Nicolas’n Nicolas’ta Nicolas’han
Nicolet [nikole] Nicolet’n Nicolet’ta Nicolet’hen
Nîmes [ni:m] Nîmesin Nîmesiä Nîmesiin
Noiret [nware] Noiret’n Noiret’ta Noiret’hen
Olivier [olivje:] Olivier’n Olivier’ta Olivier’hen
Oudot [udo] Oudot’n Oudot’ta Oudot’hon
Papus [papys] Papusin Papusia Papusiin
Pâque [pa:k] Pâquen Pâquea Pâqueen
Paradis [paradi] Paradis’n Paradis’ta Paradis’hin
Pasquier [paskje] Pasquier’n Pasquier’ta Pasquier’hen
Pasteur [pastö:r] Pasteurin Pasteuria
Pasteuriä
Pasteuriin
Payot [pejo] Payot’n Payot’ta Payot’hon
Péguy [pegi] Péguyn Péguytä Péguyhin
Peignot [penjo] Peignot’n Peignot’ta Peignot’hon
Peltier [peltje] Peltier’n Peltier’tä Peltier’hen
Percier [persje] Percier’n Percier’tä Percier’hen
Pérès [peres] Pérèsin Pérèsiä Pérèsiin
Pernod [perno] Pernod’n Pernod’ta Pernod’hon
Pérot [pero] Pérot’n Pérot’ta Pérot’hon
Perrault [pero:] Perrault’n Perrault’ta Perrault’hon
Perret [pere] Perret’n Perret’tä Perret’hen
Perse [pers] Persen Perseä Perseen
Pétain [petä̃:] Pétainin Pétainiä Pétainiin
Peugeot [pöžo:] Peugeot’n Peugeot’ta Peugeot’hon
Pierlot [pjerlo] Pierlot’n Pierlot’ta Pierlot’hon
Pierre [pjer] Pierren Pierreä Pierreen
Pierrot [pjero] Pierrot’n Pierrot’ta Pierrot’hon
Pignolet [pinjole] Pignolet’n Pignolet’ta Pignolet’hen
Pingoud [pä̃:gu:] Pingoud’n Pingoud’ta Pingoud’hun
Piquet [pike] Piquet’n Piquet’tä Piquet’hen
Pirquet [pirke] Pirquet’n Pirquet’tä Pirquet’hen
Pivot [pivo] Pivot’n Pivot’ta Pivot’hon
Poirot [pwaro] Poirot’n Poirot’ta Poirot’hon
Poitiers [pwatje] Poitiers’n Poitiers’ta Poitiers’hen
Poizat [pwaza] Poizat’n Poizat’ta Poizat’han
Poncelet [põsle] Poncelet’n Poncelet’ta Poncelet’hen
Poulenc [pulãk] Poulencin Poulencia Poulenciin
Poupaud [pupo] Poupaud’n Poupaud’ta Poupaud’hon
Pousseur [pusö:r] Pousseurin Pousseuriä Pousseuriin
Poussin [pusä̃:] Poussinin Poussiniä Poussiniin
Puget [pyže] Puget’n Puget’tä Puget’hen
Puvis [pyvi] Puvis’n Puvis’tä Puvis’hin
Quenau [köno] Quenaun Quenauta Quenauhon
Quesnay [kene] Quesnayn Quesnaytä Quesnayhen
Quételet [ketle] Quételet’n Quételet’tä Quételet’hen
Quinot [kino] Quinot’n Quinot’ta Quinot’hon
Rabelais [rable:] Rabelais’n Rabelais’ta Rabelais’hen
Radiguet [radige] Radiguet’n Radiguet’ta Radiguet’hen
Rambouillet [rãbuje:] Rambouillet’n Rambouillet’ta Rambouillet’hen
Rainier [renje:] Rainier’n Rainier’tä Rainier’hen
Rameau [ramo:] Rameaun Rameauta Rameauhon
Ramonet [ramone:] Ramonet’n Ramonet’ta Ramonet’hen
Ramuz  [ramy:]
[ramy:z]
Ramuz’n
Ramuzin
Ramuz’ta
Ramuzia
Ramuz’hyn
Ramuziin
Rastier [rastje] Rastier’n Rastier’ta Rastier’hen
Rebourcet [röburse] Rebourcet’n Rebourcet’ta Rebourcet’hen
Reclus [rekly] Reclus’n Reclus’tä Reclus’hyn
Régis [reži] Régis’n Régis’tä Régis’hin
Regnaud [renjo] Regnaud’n Regnaud’ta Regnaud’hon
Régnier [renje] Régnier’n Régnier’tä Régnier’hen
Renault [röno:] Renault’n Renault’ta Renault’hon
René [röne:] Renén Renétä Renéhen
Renoir [rönwa:r] Renoirin Renoiria Renoiriin
Rennes [ren] Rennesin Rennesiä Rennesiin
Renouvier [rönuvje] Renouvier’n Renouvier’ta Renouvier’hen
Resnais [rene:] Resnais’n Resnais’tä Resnais’hen
Reuleaux [rölo] Reuleaux’n Reuleaux’ta Reuleaux’hon
Reynaud [reno] Reynaud’n Reynaud’ta Reynaud’hon
Ribot [ribo] Ribot’n Ribot’ta Ribot’hon
Richard [riša:r] Richardin Richardia Richardiin
Richelieu [rišeljö] Richelieun Richelieutä Richelieuhön
Riccaut [riko:] Riccaut’n Riccaut’ta Riccaut’hon
Richet [riše] Richet’n Richet’tä Richet’hen
Ricœur [rikö:r] Ricœurin Ricœuriä Ricœuriin
Rigaud [rigo] Rigaud’n Rigaud’ta Rigaud’hon
Rimbaud [rä̃bo:] Rimbaud’n Rimbaud’ta Rimbaud’hon
Robbe-Grillet [robgrije:] Robbe-Grillet’n Robbe-Grillet’tä Robbe-Grillet’hen
Rochefoucauld [rošfuko:] Rochefoucauld’n Rochefoucauld’ta Rochefoucauld’hon
Roger [rože] Roger’n Roger’ta Roger’hen
Romain [romä̃] Romainin Romainia Romainiin
Rouault [ruo:] Rouault’n Rouault’ta Rouault’hon
Roubaix [rube] Roubaix’n Roubaix’ta Roubaix’hen
Rouen [ruã] Rouenin Rouenia Roueniin
Rouget [ruže] Rouget’n Rouget’ta Rouget’hen
Rousseau [ruso:] Rousseaun Rousseauta Rousseauhon
Rousselot [ruslo:] Rousselot’n Rousselot’ta Rousselot’hon
Roux [ru:] Roux’n Roux’ta Roux’hun
Royer [rwaje:] Royer’n Royer’ta Royer’hen
Rozier [rozje] Rozier’n Rozier’ta Rozier’hen
Sade [sad] Saden Sadea Sadeen
Saint-Saëns [sä̃:sã:s] Saint-Saënsin Saint-Saënsia Saint-Saënsiin
Salis [salis] Salisin Salisia Salisiin
Saussaye [sosei] Saussayen Saussayeta Saussayehin
Scrapuchinat [skrapyšina] Scrapuchinat’n Scrapuchinat’ta Scrapuchinat’han
Seuil [söi]
[söj]
Seuil’n
Seuilin
Seuil’tä
Seuiliä
Seuil’hin
Seuiliin
Seurat [söra:] Seurat’n Seurat’ta Seurat’han
Sèvres [se:vr] Sèvresin Sèvresiä Sèvresiin
Sieyès [sjejes] Sieyèsin Sieyèsiä Sieyèsiin
Soufflot [suflo] Soufflot’n Soufflot’ta Soufflot’hon
Subrenat [sybrena] Subrenat’n Subrenat’ta Subrenat’han
Sue [sy:] Suen Suetä Suehyn
Taizé [teze] Taizén Taizétä Taizéhen
Tavernier [tavernje] Tavernier’n Tavernier’ta Tavernier’hen
Tézier [tezje] Tézier’n Tézier’tä Tézier’hen
Thibaud [tibo:] Thibaud’n Thibaud’ta Thibaud’hon
Thiers [tjer] Thiersin Thiersiä Thiersiin
Thiès [tjes] Thièsin Thièsiä Thièsiin
Thomas [toma:] Thomas’n Thomas’ta Thomas’han
Tissot [tiso] Tissot’n Tissot’ta Tissot’hon
Tourneur [turnö:r] Tourneurin Tourneuria
Tourneuriä
Tourneuriin
Tournier [turnje] Tournier’n Tournier’ta Tournier’hen
Tours [tu:r] Toursin Toursia Toursiin
Trichet [triše] Trichet’n Trichet’tä Trichet’hen
Troyat [trwaja] Troyat’n Troyat’ta Troyat’han
Troyes [trwa] Troyes’n Troyes’ta Troyes’han
Trudeau [trydo:] Trudeaun Trudeauta Trudeauhon
Truffaut [tryfo:] Truffaut’n Truffaut’ta Truffaut’hon
Turgot [tyrgo] Turgot’n Turgot’ta Turgot’hon
Tussaud [tyso:] Tussaud’n Tussaud’ta Tussaud’hon
Uzès [yzes] Uzèsin Uzèsiä Uzèsiin
Valois [valwa] Valois’n Valois’ta Valois’han
Vatoux [vatu] Vatoux’n Vatoux’ta Vatoux’hun
Verdier [verdje] Verdier’n Verdier’tä Verdier’hen
Verdoux [verdu] Verdoux’n Verdoux’ta Verdoux’hun
Verdurin [verdyrä̃] Verdurinin Verduriniä Verduriniin
Verlaine [verlen] Verlainen Verlaineä Verlaineen
Verneuil  [vernöi]
[vernöj]
Verneuil’n
Verneuilin
Verneuil’tä
Verneuiliä
Verneuil’hin
Verneuiliin
Verrier [verje] Verrier’n Verrier’tä Verrier’hen
Versailles [versai]
[versaj]
Versailles’n
Versaillesin
Versailles’ta
Versaillesia
Versailles’hin
Versaillesiin
Verviers [vervje] Verviers’n Verviers’tä Verviers’hen
Veuve [vöv] Veuven Veuveä Veuveen
Vieille  [vjei]
[vjej]
Vieillen Vieilletä
Vieilleä
Vieillehin
Vieilleen
Vieuxtemps [vjötã:] Vieuxtempsin Vieuxtempsia Vieuxtempsiin
Villon [vijõ:] Villonin Villonia Villoniin
Vinteuil  [vä̃töi]
[vä̃töj]
Vinteuil’n
Vinteuilin
Vinteuil’tä
Vinteuiliä
Vinteuil’hin
Vinteuiliin
Vogüé [vogye] Vogüén Vogüétä Vogüéhen
Voltaire [volte:r] Voltairen Voltairea Voltaireen
Vouet [vue:] Vouet’n Vouet’ta Vouet’hen
Ysaÿe [izai] Ysaÿen Ysaÿeta Ysaÿehin

 

 

Back to my home page